STUDIUM GENERAL PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 22 APRIL 2019

0

Semakin berkembangnya pembelajaran Bahasa Arab menuntut kesiapan dan antisipasi para pengajarnya dan penggunaan metode dalam rangka memudahkan pembelajaran bahasa Arab menjadi suatu keniscayaan. Maka salah satu upaya untuk mengatasinya adalah melalui eksplorasi metode pembelajaran dari pemilik bahasanya.

 

Berkaitan dengan itu, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Pascasarjana IAIN Kediri telah menyelenggarakan Studium General, yang dilaksanakan pada:

 

Hari                 : Senin

Tanggal           : 22 April 2019

Pukul               : 13.00 s.d 17.00 WIB

Tempat            : Aula Pascasarjana IAIN Kediri

Narasumber     : Prof. Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim al-Ushaili (King Saud University Riyadh)

Tema               : Al-Nahw al-Mu’jamî wa Tathbîqâtuhu fi ta’allum wa ta’lîm al-Lughah al-Arabiyyah

 

About author

No comments